About

  • – English below-

Hoi, wat leuk dat je een kijkje komt nemen op de website van Studio Hip en Stip waar het vooral over vrolijk haakwerk gaat!

Mijn naam is Annemarie Huijser en ik woon in een heerlijk dorp in de Alblasserwaard.

Als kind was ik al dol op kleur en styling en het was dan ook niet raar dat ik mijn opleiding ook in die hoek zocht. Mijn allereerste baantje (ik was toen 13 jaar) was in een kledingzaak, waar ik toen alleen nog maar kleding netjes en op kleur mocht leggen.  ☺ Maar ik voelde me als een vis in het water tussen al die mooie stoffen, printjes en modellen.

Kleur en Annemarie zijn onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld. Een leven zonder kleur zou ik zo zonde vinden. Ik kan me eindeloos verliezen in het combineren van kleuren. Mijn allereerste haakproject (2014) was dan ook een Granny Square deken. Al die verschillende granny’s, met elk een ander kleurenpallet, maar bij elkaar gehaakt toch weer een eenheid………. Ik was om.

En hoe, want sinds die dag haak ik. En als het even kan elke dag.

Te gek dat ik jullie mag inspireren met mijn haakboeken en haakpatronen.

Ook vul ik de shop geregeld aan met toffe patronen!

Verder hou ik van, mijn man en onze 2 kids, chocolade ( welke vrouw niet ), de geur van schone was, een opgeruimd huis, sowieso ben ik een huismus, organiseren van feestjes/workshops, met mijn vriendinnen op pad, kamperen en onderweg zijn met onze gepimpte Kip caravan, confetti, zon, een lekkere cappuccino, speciaal biertjes, mooie ringen, sjaals, gevulde manden vol gekleurde bollen garens in ons huis, interieurstyling, slingers, handgemaakte cadeautjes, grannys haken, snailmail maken, een goed gevulde bak met washitape, uit eten in hippe tentjes, zoute drop, een ontwerp wat als je het gemaakt hebt helemaal klopt, zomer, rokjes en blote benen, rode nagellak, printjes combineren, actie films kijken die zo nep zijn zodat ik het durf te kijken, lezen, een goed gesprek, grafische patronen, sommige Hema printjes bewaar ik jaaaaaren, stoffen, lintjes, rice bekers, schriftjes en mooi vormgegeven boeken. Daarom heb ik ook mijn eigen boeken gemaakt☺

Mijn motto is: ‘Vier het leven, want God is goed!

Hi, how nice of you to come and take a look at the website of Studio Hip en Stip which is mostly about cheerful crochet projects!

My name is Annemarie Huijser and I live in a lovely village in the Alblasserwaard.

Even as a child I was fond of color and styling so it was no surprise that I searched for an education in that field. My very first job (I was 13 years old at the time) was in a clothes store, where I was only allowed to neatly fold and sort the clothes by colour. ☺ But I felt like a duck to water between all those beautiful fabrics, prints and models.

Color and Annemarie are inextricably linked together. I think a life without color would be such a shame. I can lose myself endlessly in combining colors.

My very first crochet project (2014) was therefore a Granny Square blanket. All those different Granny Squares, each with their own color palette, but crocheted together forming a unity ………. I was hooked!

And how, because I’m crocheting ever since. And on a daily basis, if possible.

Great that I can inspire you with my 1st crochet book; ‘Haken met Studio Hip en Stip’ (“Crochet with Studio Hip en Stip”)

I also regularly fill up the shop with cool patterns!

Furthermore, I love my husband and our 2 kids, chocolate (which woman doesn’t), the smell of clean laundry, a tidy house, I’m a homebody anyway, organizing parties / workshops, going out with my friends, camping and being on the road with our pimped Kip caravan, confetti, sun, a nice cappuccino, special beers, beautiful rings, scarves, stuffed baskets full of colored balls of yarn in our house, interior styling, garlands, handmade gifts, crocheting Granny Squares, making snail mail, a well-filled bowl of washi tape, eating out in trendy bars, salty liquorice, a design that turns out to be completely correct when finished, summer, skirts and bare legs, red nail polish, combining prints , watching action movies that are so fake that I dare to look, reading, a good conversation, graphical patterns, some Hema (a Dutch discount retail chain) prints I keep for maaaany years, fabrics, ribbons, rice cups, notebooks and beautifully designed books. That’s why I made my own book. ☺

My motto is: ‘Celebrate life, because God is good!’

Liefs, Annemarie